Przyjmuję do swojego życia wszystko to, co jest dla mojego najwyższego dobra.