Polityka Prywatności i plików cookies

 

Polityka prywatności

 

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny i sklepu umieszczonych pod adresem www.pracowniasukcesu.com jest Justyna Kwiatkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Viva Life Justyna Kwiatkowska z siedzibą ul. Linneusza 11/6, 03-489 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 948-226-76-04, REGON: 146874102

 

  1. Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi i Sprzedającemu przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży kursu za pośrednictwem strony pracowniasukcesu.com oraz przeprowadzenie go na stronie www.szkolamocy.pl.
  3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz do wystąpienia o usunięcie konta. Administrator zobowiązuje się do usunięcia danych na każde zgłoszenie Użytkownika. Zgłoszenie takie powinno odbyć się drogą mailową na adres Administratora justyna@pracowniasukcesu.com.
  4. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika tylko wtedy, gdy Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec sklepu lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności.
  5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie zakupu oraz rejestracji na stronę kursu wykorzystywane są do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi serwisu, celów księgowych oraz realizacji umowy sprzedaży. Ponadto, jeśli klient wyrazi na to dodatkowa zgodę (formularz zapisu do newslettera), w celu informowania o nowych produktach oraz promocjach oferowanych przez firmę Viva Life Justyna Kwiatkowska. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane w Regulaminie warunki.
  6. Zebrane dane nie będą w żaden sposób udostępnianie innym podmiotom do celów marketingowych, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiednim organom wymiaru sprawiedliwości czy administracji państwowej.
  7. Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

 

Polityka cookies

 

Niektóre obszary strony mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki zwykle o charakterze tekstowym wysyłane do urządzenia końcowego (komputer, tablet, smartfon), identyfikujące go, co przynosi rezultat w postaci uproszczenia lub umorzenia operacji dokonanej na stronie www.pracowniasukcesu.com oraz www.szkolamocy.pl.

Pliki te są zupełnie bezpieczne dla urządzenia końcowego, jak i dla Użytkownika. Strona nie wejdzie w posiadanie żadnych danych osobowych, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Każdy może przeczytać cookies oraz sprawdzac ich zawartość. Można je również swobodnie usunąć ze swojego komputera.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Zwykle przeglądarki akceptują cookies automatycznie, jednakże może ona zostać skonfigurowana w ten sposób, że będzie pytać Użytkownika o akceptację lub odrzucenie cookies.

Jeśli nie zgadzasz się na używanie cookies, proponuję wyłączenie ich obsługi w opcjach przeglądarki internetowej.

Pamiętaj jednak, że prawidłowe działanie strony, jak również wygoda korzystania ze strony www.pracowniasukcesu.com oraz dołączonych do niej kursów na stronie www.szkolamocy.pl uzależnione są od włączonych cookies.